Aktualności

BLOG PRAWNY
Listopad 13, 2020

Przedsiębiorco, przygotuj się na nowe prawo i nowe obowiązki dotyczące Sygnalistów

Przedsiębiorcy mają jeszcze trochę czasu na wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii […]
Październik 12, 2020

Przekształcenie jednoosobowej działalności w sp. z o.o.

Przepisy prawa dają przedsiębiorcy możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w osobę prawną, jaką jest sp. z o.o. Nie jest możliwe przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę jawną, partnerską, […]
Wrzesień 12, 2020

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

O obniżeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej mówi nam art. 455 Kodeksu spółek handlowych i  może to nastąpić w drodze zmiany Statutu spółki poprzez: 1. umorzenie części akcji […]
Sierpień 11, 2020

JAK ZAŁOŻYĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? ILE BĘDZIE CIĘ TO KOSZTOWAŁO?

By rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą, trzeba ją zarejestrować w urzędzie gminy lub miasta osobiście lub wysłać elektronicznie wniosek.   Oczywiście, jeżeli zakładasz działalność po raz pierwszy […]
Lipiec 13, 2020

Co zmieniła tarcza 4.0 w sprawie zamówień publicznych?

Ustawodawca m.in. pozwolił na: rezygnację z wadium w dużych przetargach, obniżył wysokość wymaganych zabezpieczeń, wprowadził zakaz nakładania i potrącania kar umownych oraz zaspokojenia z zabezpieczenia. obowiązkowe zaliczki […]
Lipiec 13, 2020

Pracowniku! Tarcza 4.0 zmienia Twoje prawa

Twój urlop może być wykorzystany bez twojej zgody. W świetle wcześniej obowiązujących przepisów kodeksu pracy urlop, który nie został wykorzystany przez pracownika w danym roku kalendarzowym, powinien […]
Lipiec 10, 2020

Spiesz się ze zgłoszeniem do CRBR! Termin na zgłoszenie mija już w poniedziałek, tj. 13 lipca 2020 r

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad […]
Lipiec 2, 2020

Jak zgłosić zawieszenie działalności Sp. z o.o. do KRS?

Jak zgłosić zawieszenie działalności Sp. z o.o. do KRS?   Działalność Spółki z o.o. jak najbardziej można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeśli w […]
Czerwiec 14, 2020

Jak sprzedać udziały w spółce z o.o. i zgłosić zmiany do KRS?

Sprzedaż udziałów w spółce? Konieczne będzie zgłoszenie tego faktu do KRS!   Na jakich drukach zgłasza zmiany? – zmiany zgłaszasz na formularzu KRS-Z3 i KRS-ZE   […]
Maj 16, 2020

Dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy

Kwiecień 19, 2020

Upadłość

Kwiecień 19, 2020

Restrukturyzacja

Grudzień 5, 2019

Zmiany w prawie pracy 2019/ 2020

Grudzień 5, 2019

Zmiany w podatkach

Zmiany w podatkach, które weszły w 2019 roku i które zaczną obowiązywać od 2020 roku Biała lista podatników vat W dniu 1 września wystartowała biała lista […]
Styczeń 30, 2018

Najważniejsze wymagania Rodo

Listopad 26, 2017

Zakup ziemi przez osoby niebędące rolnikami.
Czy prawo w Polsce na to zezwala?

Listopad 26, 2017

Wykładnia prawna w zakresie samplowania próbek pełnowartościowych towarów

Wrzesień 4, 2017

Upadłość konsumencka- nadzieja na życie bez długów

Wrzesień 4, 2017

Oszustwo ubezpieczeniowe w kontekście oszustwa klasycznego
 – tożsamość czy odmienność?

Sierpień 27, 2017

Spółka z o.o. sp.k. sposób na podwójne opodatkowanie i ograniczenie odpowiedzialności

Sierpień 27, 2017

Odpowiedzialność wspólnika względem spółki z o.o.

Sierpień 27, 2017

Automaty do wymiany walut przyszłością rynku walutowego?

Sierpień 27, 2017

Przestępstwo ubezpieczeniowe jako sposób na życie

Sierpień 27, 2017

Czy amerykańskie prawo jazdy uprawnia Cię do poruszania się w Polsce?

Sierpień 27, 2017

Zakończenie działalności spółki z o.o. – wyzwanie nie dla każdego

Sierpień 13, 2017

Prawo do bycia zapomnianym w internecie

Aktualności

BLOG PRAWNY
Listopad 13, 2020

Przedsiębiorco, przygotuj się na nowe prawo i nowe obowiązki dotyczące Sygnalistów

Przedsiębiorcy mają jeszcze trochę czasu na wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii […]
Październik 12, 2020

Przekształcenie jednoosobowej działalności w sp. z o.o.

Przepisy prawa dają przedsiębiorcy możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w osobę prawną, jaką jest sp. z o.o. Nie jest możliwe przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę jawną, partnerską, […]
Wrzesień 12, 2020

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

O obniżeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej mówi nam art. 455 Kodeksu spółek handlowych i  może to nastąpić w drodze zmiany Statutu spółki poprzez: 1. umorzenie części akcji […]
Sierpień 11, 2020

JAK ZAŁOŻYĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? ILE BĘDZIE CIĘ TO KOSZTOWAŁO?

By rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą, trzeba ją zarejestrować w urzędzie gminy lub miasta osobiście lub wysłać elektronicznie wniosek.   Oczywiście, jeżeli zakładasz działalność po raz pierwszy […]
Lipiec 13, 2020

Co zmieniła tarcza 4.0 w sprawie zamówień publicznych?

Ustawodawca m.in. pozwolił na: rezygnację z wadium w dużych przetargach, obniżył wysokość wymaganych zabezpieczeń, wprowadził zakaz nakładania i potrącania kar umownych oraz zaspokojenia z zabezpieczenia. obowiązkowe zaliczki […]
Lipiec 13, 2020

Pracowniku! Tarcza 4.0 zmienia Twoje prawa

Twój urlop może być wykorzystany bez twojej zgody. W świetle wcześniej obowiązujących przepisów kodeksu pracy urlop, który nie został wykorzystany przez pracownika w danym roku kalendarzowym, powinien […]
Lipiec 10, 2020

Spiesz się ze zgłoszeniem do CRBR! Termin na zgłoszenie mija już w poniedziałek, tj. 13 lipca 2020 r

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad […]
Lipiec 2, 2020

Jak zgłosić zawieszenie działalności Sp. z o.o. do KRS?

Jak zgłosić zawieszenie działalności Sp. z o.o. do KRS?   Działalność Spółki z o.o. jak najbardziej można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeśli w […]
Czerwiec 14, 2020

Jak sprzedać udziały w spółce z o.o. i zgłosić zmiany do KRS?

Sprzedaż udziałów w spółce? Konieczne będzie zgłoszenie tego faktu do KRS!   Na jakich drukach zgłasza zmiany? – zmiany zgłaszasz na formularzu KRS-Z3 i KRS-ZE   […]
Maj 16, 2020

Dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy

Kwiecień 19, 2020

Upadłość

Kwiecień 19, 2020

Restrukturyzacja

Grudzień 5, 2019

Zmiany w prawie pracy 2019/ 2020

Grudzień 5, 2019

Zmiany w podatkach

Zmiany w podatkach, które weszły w 2019 roku i które zaczną obowiązywać od 2020 roku Biała lista podatników vat W dniu 1 września wystartowała biała lista […]
Styczeń 30, 2018

Najważniejsze wymagania Rodo

Listopad 26, 2017

Zakup ziemi przez osoby niebędące rolnikami.
Czy prawo w Polsce na to zezwala?

Listopad 26, 2017

Wykładnia prawna w zakresie samplowania próbek pełnowartościowych towarów

Wrzesień 4, 2017

Upadłość konsumencka- nadzieja na życie bez długów

Wrzesień 4, 2017

Oszustwo ubezpieczeniowe w kontekście oszustwa klasycznego
 – tożsamość czy odmienność?

Sierpień 27, 2017

Spółka z o.o. sp.k. sposób na podwójne opodatkowanie i ograniczenie odpowiedzialności

Sierpień 27, 2017

Odpowiedzialność wspólnika względem spółki z o.o.

Sierpień 27, 2017

Automaty do wymiany walut przyszłością rynku walutowego?

Sierpień 27, 2017

Przestępstwo ubezpieczeniowe jako sposób na życie

Sierpień 27, 2017

Czy amerykańskie prawo jazdy uprawnia Cię do poruszania się w Polsce?

Sierpień 27, 2017

Zakończenie działalności spółki z o.o. – wyzwanie nie dla każdego

Sierpień 13, 2017

Prawo do bycia zapomnianym w internecie

Listopad 13, 2020

Przedsiębiorco, przygotuj się na nowe prawo i nowe obowiązki dotyczące Sygnalistów

Przedsiębiorcy mają jeszcze trochę czasu na wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii […]
Październik 12, 2020

Przekształcenie jednoosobowej działalności w sp. z o.o.

Przepisy prawa dają przedsiębiorcy możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w osobę prawną, jaką jest sp. z o.o. Nie jest możliwe przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę jawną, partnerską, […]
Wrzesień 12, 2020

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

O obniżeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej mówi nam art. 455 Kodeksu spółek handlowych i  może to nastąpić w drodze zmiany Statutu spółki poprzez: 1. umorzenie części akcji […]
Sierpień 11, 2020

JAK ZAŁOŻYĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? ILE BĘDZIE CIĘ TO KOSZTOWAŁO?

By rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą, trzeba ją zarejestrować w urzędzie gminy lub miasta osobiście lub wysłać elektronicznie wniosek.   Oczywiście, jeżeli zakładasz działalność po raz pierwszy […]