By rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą, trzeba ją zarejestrować w urzędzie gminy lub miasta osobiście lub wysłać elektronicznie wniosek.

 

Oczywiście, jeżeli zakładasz działalność po raz pierwszy możesz liczyć na pewne ulgi w odprowadzaniu składek do ZUS.

 

PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI:

 

 1. możesz wysłać elektronicznie wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spisu przedsiębiorców. Efektem złożenia wniosku jest: wpis do ewidencji, nadanie numeru NIP, nadanie numeru REGON oraz zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS.

Możesz także przy rejestracji firmy w urzędzie gminy lub miasta (wraz z wnioskiem CEIDG-1) złożyć odpowiednie dokumenty i zgłosić:

 • siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
 • członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • zatrudnione osoby, m.in. pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące, do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • członków rodziny zatrudnionych osób do ubezpieczenia zdrowotnego.

Możesz tego dokonać również bezpośrednio w placówce ZUS, listownie albo elektronicznie przez program Płatnik lub aplikację e-Płatnik. Masz na to 7 od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Data ta jest wskazana na formularzu CEIDG-1.

Jeżeli nie zatrudniasz pracowników i zleceniobiorców, składasz pierwszą deklarację w ZUS. Kolejne tworzy za Ciebie ZUS z urzędu. Pamiętaj tylko o terminowym opłacaniu składek!

 

 1. JAKIM UBEZPIECZENIOM PODLEGASZ JAKO PRZEDSIĘBIORCA?

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom:

 • emerytalnym, rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym.
 • Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne (ale warto je mieć, składka jest stosunkowo niewielka)
 1. JAKI JEST KOSZT SKŁADEK ZUS? DLA OSÓB, KTÓRE DOPIERO CO ZACZYNAJĄ PRZYGODĘ Z WŁASNYM BIZNESEM NA ZASADZIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Składki na ubezpieczenia społeczne będziesz naliczał za siebie od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli spełniasz warunki określone w przepisach, możesz skorzystać z ulg w opłacaniu składek. Są to:

 • „Ulga na start” przez 6 miesięcy,
 • preferencyjne składki przez 24 miesiące,
 • „Mały ZUS” czy „Mały ZUS plus”.

 

 1. ULGA NA START? CO TO TAKIEGO?

Jeżeli skorzystasz z ulgi na start, podlegasz tylko obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu i na to ubezpieczenie musisz opłacać składkę. W 2020 roku wynosi ona 362,34 zł

 

Preferencyjne składki:

 

Możesz po półrocznym okresie „Ulgi na start (lub wcześniej, gdy z niej zrezygnujesz) przez kolejne dwa lata opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek, tj. od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 30 proc. od 2600 zł brutto, bo tyle w tym roku wynosi płaca minimalna w Polsce. Później jest to 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (60 proc. z 2600 zł brutto).

Na preferencyjnych zasadach składki mogą opłacać również osoby, które nie skorzystały wcześniej z ulgi na start, ale które spełniają pozostałe warunki. Są one takie same jak w przypadku ulgi na start, tj. nie można prowadzić firmy w okresie ostatnich 60 miesięcy oraz nie można wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Gdy zdecydujesz się na opłacenie składek od podstawy 780 zł (2600 zł x 30 proc.) wówczas wyglądają one w ten sposób:

 • 152,26 zł na ubezpieczenie emerytalne;
 • 62,40 zł na ubezpieczenie rentowe;
 • 19,11 zł na ubezpieczenie chorobowe;
 • 13,03 zł na ubezpieczenie wypadkowe.

Łącznie daje to 609,14 zł ze składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga! Prawo do ulgowych składek przysługuje jedynie przez ograniczony czas – w przypadku ulgi na start przez 6 miesięcy, a potem przez 24 pełne miesiące kalendarzowe.

 1. CO TO JEST MAŁY ZUS I MAŁY ZUS PLUS?

„Mały ZUS”, a od lutego „mały ZUS plus”, można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu „Ulgi na start” (6 miesięcy), jeśli się na nią zdecydowałeś oraz preferencyjnych składek (24 miesiące).

Z ulgi możesz korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia swojej firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, które dla każdego będą w innej wysokości. Składkę zdrowotną opłacasz w pełnej wysokości.

 • Do tej pory w ramach „małego ZUS” opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od przychodu. Teraz kwota składek na „mały ZUS plus” zależy od dochodu, a podstawą wymiaru składek jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku
 • Podstawa wymiaru składek musi mieścić się pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego, a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2020 roku między kwotą 780 zł a kwotą 3136,20 zł.

 

Dotychczas z „małego ZUS” mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2019 roku kwoty 67,5 tys. złotych. Od początku lutego 2020 roku kwota ta wzrosła do 120 tys. zł.  Czyli, jeżeli przedsiębiorca prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności.

 1. „Mały ZUS” i „mały ZUS plus”- kiedy nie można z niego skorzystać

Z „małego ZUS” i „małego ZUS plus” nie skorzystasz:

 • jeżeli prowadziłeś działalność gospodarczą w poprzednim roku krócej niż 60 dni,
 • firmy, które rozliczają się na karcie podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej, twórca czy artysta),
 • osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, a także przedsiębiorca, który spełnia warunki do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia).

Ile wynoszą składki ZUS bez Ulg?

deklarując minimalną podstawę wymiaru, która wynosi 3136,20 zł, składki będą kształtowały się w następujący sposób:

 • 612,19 zł na ubezpieczenie emerytalne;
 • 250,90 zł na ubezpieczenie rentowe;
 • 76,84 zł na ubezpieczenie chorobowe;
 • 76,84 zł na Fundusz Pracy;
 • 52,37 zł na ubezpieczenie wypadkowe.

Łącznie do zapłaty będzie 1431,48 zł. z uwzględnieniem składki zdrowotnej.

skutki opłacania niższych składek do ZUS

Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, tzn. „małego ZUS” lub preferencyjnych składek, powinien wiedzieć, że ma to wpływ na wysokość świadczeń m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego czy zasiłku opiekuńczego.

Dlaczego?

Bo: świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego obliczane są od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, czyli od tej samej kwoty, od której opłaca się składki –