Polski Ład wprowadza szereg zmian podatkowych dotyczących dużych przedsiębiorstw, mikrofirm i małych przedsiębiorców, a zatem, jakie zmiany proponuje rząd dla poszczególnych grup biznesu ?

Jakie zmiany wprowadza Polski Ład dla mikroprzedsiębiorców ?

 1. Niższe podatki dla mikrofirm.
 2. Podwyżka progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł.
 3. Nowe rozwiązanie prawne dla firm rodzinnych, które dotyczą planowania i realizacji sukcesji. Powstaną fundacje rodzinne, które będą służyć zapewnieniu wielopokoleniowej sukcesji biznesu i akumulacji rodzimego kapitału.
 4. Wprowadzenie tzn. ulgi konsolidacyjnej, co oznacza ulgę w podatku CIT
 5. Wprowadzenie ryczałtu dla przychodów zagranicznych, a to oznacza, że jeżeli nierezydent zdecyduje się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski, to od dochodów zagranicznych zapłaci ryczałt.
 6. Wdrożenie specjalnego programu powrotu kapitału. Program ten zakłada powrót majątku z zagranicy do Polski. W jego ramach będzie można powrócić z majątkiem i dochodami bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania.

Zmiany dla średnich przedsiębiorstw

 1. Ulga podatkowa dla średnich przedsiębiorstw planujących wejście na giełdę papierów wartościowych
 2. Ulga podatkowa na automatyzację i robotyzację, wsparcie to ma stanowić impuls do pobudzenia przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne i długoterminowe projekty rozwojowe.
 3. Estoński CIT dla większej liczby firm. Polegać będzie na przesunięciu momentu opodatkowania zysków spółki do czasu ich wypłat.
 4. Łatwiejszy dostęp do finansowania Venture Capital co oznacza wyeliminowanie istniejących barier podatkowych.

Zmiany podatkowe dla dużych firm

 1. Powstanie specjalne biuro odpowiedzialne za kontakty z inwestorami strategicznymi.
 2. Wprowadzenie uproszczeń w rozliczaniu cen transferowych dla holdingów inwestujących w Polsce.
 3. Koszty zatrudnianych naukowców będzie można odliczać od podatku, co stanowić ma wsparcie w zatrudnianiu innowacyjnych pracowników.
 4. Brak podatku Vat w rozliczeniach wewnątrz grup kapitałowych.

Jakie zmiany wprowadza Polski Ład dla jednoosobowych działalności gospodarczych?

 1. Zniknie ryczałtowa składka zdrowotna i nie będzie jej można odliczyć od podatku.
 2. Samozatrudnieni będą mieli najgorzej jeżeli konsultacje społeczne trwające do końca sierpnia nie przyniosą zmian.
 3. Przestanie się opłacać rozliczania podatkiem liniowym. Obecnie przynosi on korzyści już przy zarobkach na poziomie 8 tys. zł miesięcznie. Od przyszłego roku granica ta przesunie się do ok. 17 tys miesięcznie. Założeniem Polskiego ładu jest m.in zmniejszenie umów B2B, a zwiększenie ilości etatów, stąd zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej. Do tej pory przedsiębiorca opłacał 9-procentową stawkę z tym, że 7,75 procent można było odliczyć od podatku, czego teraz nie będzie można zrobić. Oznacza, to tyle, że przedsiębiorców czeka nowy podatek w wysokości 7,75 proc. dochodu.

Pozostałe zmiany

Polski ład, a polski przedsiębiorca:

 1. Pracę będzie można świadczyć z dowolnego miejsca, wykorzystując sprzęt zapewniony przez pracodawcę. Pracownikom będzie przysługiwał ryczałt na pokrycie kosztów pracy w domu.

2. Podwykonawcy zyskają dodatkową ochronę, a pakiet ochronny zostanie rozszerzony przez utworzenie rachunku powierniczego. Na ten rachunek inwestor będzie wpłacał środki na zabezpieczenie wypłaty dla podwykonawców.

3. Możliwość konfiskowania mienia należącego do osób trzecich wykorzystanego do przestępstw.

4. Rada Nadzorcza uzyska większe kompetencje kontrolne w spółkach,a dotyczy to nowego prawa holdingowego, które wejdzie w życie w 2022 roku nowelą ksh.

O prawie holdingowym pisaliśmy w poprzednim wpisie.