Zmiana danych wspólnika w sp. z o.o. za pomocą S24 jest skomplikowana

Takie twierdzenie bardzo często słyszę od moich Klientów, którzy próbują dokonać zmian w KRS za pośrednictwem systemu s24.

Wcale się im nie dziwie, gdyż Ja pomimo specjalizacji w tym zakresie też często zostaje zaskakiwana przez sam system. Jak zmienić dane wspólnika poprzez s24?

Zmiany do KRS od 1 lipca 2021 złożysz tylko elektronicznie

Od 1 lipca 2021 roku wnioski zmianowe do KRS w wersji papierowej już nie obowiązują. Teraz każdą zmianę musisz zrobić poprzez platformę w formie elektronicznej.

Na czym polega zmiana danych wspólnika w sp. z o.o. za pomocą S24

Załóżmy, że jesteś wspólnikiem spółki z o.o., a może i jesteś członkiem zarządu. W trakcie funkcjonowania twojej spółki zmieniłaś nazwisko np. z Anny Kowalskiej na Annę Kowalską- Nowak. Zastanawiasz się czy taką zmianę powinnaś zgłosić do KRS i jak to zrobić. Każdą zmianę dotyczącą wspólnika czy organu powinnaś zgłosić do KRS.

Jak to zrobić?

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  1. albo zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę odwołującą Cię z zarządu ze starym nazwiskiem i powołuje już z nowym nazwiskiem
  2. albo zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę zmieniającą umowę spółki w tym zakresie i wpisuje Twoje nowe dane. System poprowadzi Cię kolejno przez poszczególne kroki. Musisz zaznaczyć, które paragrafy umowy zmieniasz, a następnie tworzysz tekst jednolity umowy spółki.

Problemy na platformie S24 związane ze zmianą danych wspólnika w sp. z o.o.

Niestety często system S24 ma problem techniczny występujący już na etapie tworzenia samego wniosku. Problem ujawnia się na etapie Organu uprawnionego do reprezentacji spółki. W miejscu zarezerwowanym dla zmian dotyczących danych członka zarządu w przypadku zmiany nazwiska, system nie wczytuje poprzednich starych danych czyli np: nazwiska Kowalska, a automatycznie wpisuje nazwisko 2-członowe Kowalska- Nowak.

Jeżeli taki problem pojawi się u Ciebie, nie podpisuj i nie opłacaj wniosku, a problem zgłoś na pomoc techniczną s24. Do momentu, w którym nie zostaną poprawnie wczytane dane we wniosku nie wysyłaj wniosku do sądu, gdyż zostanie on odrzucony.

Często jest mi zadawane pytanie Jak zmienić dane wspólnika będącego członkiem zarządu w sp z o.o. poprzez system s24, którą metodę wybrać

Ja zdecydowanie preferuję dokonanie tej zmiany z wykorzystaniem drugiej opcji, tj.podjęcie uchwały zmieniającej umowę spółki, dlatego, że macie już odpowiednio przygotowany tekst jednolity umowy spółki, co często przydaje się chociażby do okazania kontrahentom, a przede wszystkim porządek w papierach.

Plusem metody pierwszej jest zdecydowanie jej szybkość w utworzeniu dokumentu.

Co załączyć do wniosku zmianowego?

Nie zapomnijcie aby do wniosku zmianowego załączyć dokumenty, które utworzyliście korzystając ze wzorów dostępnych w systemie. W zależności od tego, którą metodę aktualizacji danych wybraliście załączacie m.in: uchwałę zmieniającą umowę spółki, uchwałę o zmianie składu zarządu. Można załączyć skrócony odpis aktu małżeństwa na dowód tego z czego ta zmiana wynika, potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej. Opłata nie jest potrzebna jeżeli postępujecie zgodnie z krokami s24, które pod koniec doprowadzą Was do dokonania opłaty poprzez system.

Czy mogę bazować tylko na dokumentach zewnętrznych wgranych do systemu s24?

Czasem Klienci mówią mi, że chcieliby zgłosić zmiany poprzez system s24 jednakże bazując tylko na dokumentach zewnętrznych (skany). Niestety system jest na tyle wymagający, że przynajmniej jeden dokument musi być załączony ze wzorca dokumentów udostępnionych przez s24. W przeciwnym razie po wgraniu dokumentów z zewnątrz nie przejdziecie do kolejnego kroku.